Számviteli beszámoló

Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesületének 2007. évi számviteli beszámolója

A Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete 2007.évi beszámolójának mérlegét és eredmény levezetését a számviteli törvény előírásának megfelelő formában a melléklet tartalmazza. Az egyesület 2007. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Mellékletek

Számviteli beszámoló 2013 Egyszerűsített mérleg

Adatok E Ft.-ban

A tétel megnevezéseElőző évTárgy év
1.A. Befektetett eszközök ( 2-4. sor)0
2.I. Immateriális javak00
3.II. Tárgyi eszközök0
4.III. Befektetett pénzügyi eszközök0
5.B. Forgóeszközök ( 6-9. sor)025
6.I. Készletek00
7.II. Követelések00
8.III. Értékpapírok00
9.IV. Pénzeszközök025
10.Eszközök ( aktívák) összesen ( 1+5. sor)025
11.C. Saját tőke ( 14-19.sorok )00
12.I. Induló tőke / Jegyzett tőke00
13.II. Tőkeváltozás / eredmény0 25
14.III. Lekötött tartalék00
15.IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből0
16.V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből00
17.D. Tartalék0
18.E. Céltartalék0
19.F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)00
20.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek00
21.II. Rövid lejáratú kötelezettségek00
22.Források ( passzívák ) összesen (11.-17.-18.-19. sor)025

Eredmény levezetés

Adatok E Ft.-ban

A tétel megnevezéseElőző évTárgy év
1.A. Összes közhasznú tevékenység bevétele045
2.I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK045
3.1.Közhasznú célra, működésre kapott támogatás00
4.a. alapítótól00
5.b. központi költségvetéstől00
6.c. helyi önkormányzattól00
7.d. társadalom biztosítótól00
8.e. egyéb00
9.f. továbbutalási céllal kapott00
10.2.Pályázati úton elnyert támogatás00
11.3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel00
12.4. Tagdíjból származó bevétel045
13.5. Egyéb bevételek00
14.II.PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK00
15.B. Vállalkozási tevékenység bevétele00
16.1. Pénzügyileg rendezett bevételek00
17.2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek00
18.C. Tényleges pénzbevételek045
19.D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek00
20.E. Közhasznú tevékenység ráfordításai020
21.1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások020
22.Ebből : továbbutalt támogatás00
23.2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások00
24.3. Ráfordítást jelentő elszámolások00
25.4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások00
26.F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai00
27.1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások00
28.2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások00
29.3. Ráfordítást jelentő elszámolások00
30.4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások00
31.G. Tárgyévi pénzügyi eredmény025
32.1. Közhasznúsági tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E-/4.)025
33.2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye00
34.H. Nem pénzben realizált eredmény00
35.1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye00
36.2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye00
37.I. Adózás előtti nyereség00
38.J. Fizetendő társasági adó00
39.K. Tárgyévi nyereség00
40.1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye025

41.2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye00

Tájékoztató adatok

42.A pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások00
43.1. Bérköltség00
44.Ebből:- megbízási díjak00
45.- tiszteletdíjak00
46.2. Személyi jellegű kifizetések00
47.3. Bérjárulékok00
48.B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások00
49.C. Értékcsökkenési leírás00
50.D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások00
51.E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)00
52.F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege00

Pilisszentiván, 2008.05.28.