Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet

1. A szervezet azonosító adatai

név:

Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete

székhely:

2084 Pilisszentiván, Szegfű köz 4.

bejegyző határozat száma:

13.Pk.60.176/2007/4.

nyilvántartási szám:

TE 5054

képviselő neve:

Grégerné Papp Ildikó

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése:

szociális tevékenység

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

A családok védelme és a családok jólétének erősítése

2011. évi CCXI.tv. a családok védelméről 1.§-6.§.

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

nagycsaládosok

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

200 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Egyesületünk fennállása óta folyamatosan gyűjtünk és fogadunk adományokat, melyeket a rászorulóknak juttatunk el. Folyamatosan kapcsolatban állunk a hivatal szociális és gyámügyi előadójával, így a tőle kapott információk segítségével hathatósan tudunk segíteni. Együttműködési megállapodás szerint a település minden rászorulójának osztunk az Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől érkező adományból. Az osztást szigorú dokumentáció mellett végezzük, így minden visszaélés elkerülhetővé válik. Kulturális jellegű programjaink megtartása sem öncélúak, a közösségünk összetartó erejét növelik, valamint lehetőséget biztosít azok számára, akik saját önerejükből nem jutnának hozzá ezekhez a lehetőségekhez. Tanévkezdési támogatást biztosítunk az iskolakezdéshez tagcsaládonként 5000 Ft értékben.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke*

Felhasználás célja

pénzeszközök

577

alaptevékenység

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év*

Tárgyév*

iskolakezdési füzetcsomagok

155

230

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

0

0

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0

0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

B. Éves összes bevétel

2.598

1.706

ebből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. közszolgáltatási bevétel

E. normatív támogatás

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

2.598

1.706

H. Összes ráfordítás (kiadás)

3.276

1.599

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

3.276

1.599

K. Adózott eredmény

-678

107

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

0 fő

0 fő

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Nem

* Adatok ezer forintban.

Pilisszentiván 2013. április 16.

Az egyesület elnöke