Közhasznúsági jelentés 2008

A Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesületének

Közhasznúsági jelentése 2008. évről

PDF formátum

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Minta Szervezet 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 187.000 Ft a saját tőke 187.000 Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásából.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Szervezetünk nem kapott költségvetési támogatást. ( 2. sz. melléklet)

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka, vagyona 154.000 Ft összeggel növekedett. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti juttatást, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen 550.000 Ft támogatást kapott Pilisszentiván Község Önkormányzatától. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Szervezetünk vezető tisztségviselőinek nem nyújtott semmilyen juttatást. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

Szociális tevékenység, családsegítés témakörben:

2008. július 14-én a magyar családok helyzetét és jövőjét elemző kerekasztal-beszélgetés résztvevőjeként vendégünk volt Zalka Katalin, a Képmás Magazin főmunkatársa, Dr. Botos Katalin és Dr. Botos József közgazdászok, egyetemi tanárok, Tárkányi Ákos demográfus, a KSH főmunkatársa, Szombathy Márta, a NOE elnökségi tagja. A Pilis TV forgatócsoportja a beszélgetést teljes terjedelmében rögzítette, és összefoglalót készített a nap többi eseményéről is.

A közösség programjainak szervezésén túl egyesületünk tagjai rendszeresen gondoskodnak arról, hogy a helyi Karitász szervezetén, illetve a NOE régióközpontján keresztül érkező adományok (rendszerint tartós élelmiszerek, esetleg ruhaneműk) eljussanak a rászorulókhoz. Az adományok fogadása, tárolása, szállítása, a szétosztással járó adminisztratív feladatok ellátása alkalmanként 20-25 önkéntesmunkájával valósulhat meg.

November hónapban minden tagcsaládunkat megleptük egy láda almával.

Decemberben pályázatot nyújtottunk be a HÉRA Alapítványhoz villamos energia számlán történő jóváírásra. (rászoruló tagcsaládjainknak és helyi kisnyugdíjasoknak összesen 780 eFt-ot nyertünk)

Kulturális tevékenységünkkel kapcsolatosan:

Május 1-jén, a községi majális napjának délelőttjén a pilisszentiváni Tájházban játékos vetélkedőket és kézműves foglalkozásokat tartottunk. Egyesületünk felnőtt tagjai bográcsban főtt ebéddel is vendégül látták a résztvevőket, azt a hozzávetőleg 150 felnőttet és gyermeket, akik legalább 60%-ban nem az egyesület tagjai közül kerültek ki.

Jelentős, sok ember együttműködését igénylő tevékenységünk volt a 2008. június 14-én tartott regionális Családi Nap megszervezése. Rendezvényünk a már hagyományos Pilisszentiváni Napforduló Fesztivál eseménysorozatához kapcsolódott. A gyerekek a gyöngyfűzéstől a fazekasmunkán keresztül a kőfaragásig számos kézműves foglalkozáson próbálhatták ki ügyességüket. A sportosabbak számára családi kispályás focitornát, valamint „Erős család versenyt” rendeztünk. Toma és csapata szellemes népi játékokkal szórakoztatta a játszani vágyókat. Akik a faluval kívántak ismerkedni, azok lovaskocsira ülhettek, vagy kirándulhattak Pilisszentiván határában húzódó Szénások Európa Diplomás területre. Volt rajz-, süti- és főzőverseny, valamint szellemi vetélkedés a reneszánszról. A nap egyik leglátványosabb programja volt a modellautó-, repülő- és helikopter-bemutató. A színpadon egész nap egymást váltották a műsorszámok. A helyi óvodások egy lakodalmast, a kisiskolások egy Mátyás király mesét adtak elő, a nagyobbak pedig táncbemutatóval rukkoltak ki. Az Árpád Gimnázium 7.c osztálya Sütő András Kalandozások Ihajcsuhajdiában című darabját vitte színre. Kovács Csaba a kisgyerekeket, Kobzos Kis Tamás pedig az igényesebb felnőtt közönséget szólította meg műsorával. Baranta bemutatót is láthattunk, és megtudhattuk, hogy ez nem csupán egy ősi magyar harcművészet felelevenítése. A napot az Ister együttes ír népzenei műsora zárta.

November 29-én, karácsonyváró adventi készülődés keretében a szülők gyermekeikkel közösen elkészíthették lakásuk karácsonyi díszeit: adventi koszorúkat, ajtó-és ablakdíszeket. A gyerekek adventi naptárt kaptak ajándékba.

2008. novemberében és decemberében az egyesület 60 tagja vett részt színházi előadásokon szervezett formában.